کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu


عنوان کتاب: طلاق ؛ آسیب شناسی، عوامل مؤثر و راهکارها
مؤلفان: علی دلشاد نوقابی، مهدی مشکی، علیرضا مسلم، محمد صفایی
موضوع: طلاق
نوبت و سال چاپ:اول – 1389
این کتاب حاصل طرحی با عنوان « بررسی ویژگی ها و عوامل مرتبط با طلاق از دیدگاه زوجین مطلقه ی شهرستان گناباد در سال های 88-87 » در مرکز تحقیقات  توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت  دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشد. این کتاب در 87 صفحه به نگارش در آمده است و به آسیب شناسی خانواده، وضعیت طلاق، عوامل مؤثر بر طلاق، راهکارهای پیشگیری از طلاق، نکات آموزشی و توصیه ای لازم جهت زندگی زناشویی پایدار پرداخته است.
نسخه هایی از این کتاب در کتابخانه مرکز تحقیقات جهت استفاده علاقمندان و محققان موجود می باشد..