کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد به منظور اعتلای فرهنگ پژوهش و انجام پروژه هاي کاربردي و مداخله ای بویژه مبتنی بر مشارکت جامعه در زمينه هاي مورد نياز در بخش سلامت از کلیه دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران جهت همکاری و حمایت در انجام اولویتهای پژوهشی ذیل دعوت به همکاری می‌نماید. لازم است پژوهشگران پس از انتخاب موضوع پیشنهاد خود را در قالب طرحنامه پژوهشی، پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترا تنظیم و به دبیرخانه مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ارسال نمایند. توضیح اینکه فرم پروپوزال های کمی و کیفی و سایر اطلاعات در وبگاه مرکز www.sdhprc.gmu.ac.ir  موجود می‌باشد.

 

برای دریافت لیست اولویت ها کلیک کنید