کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

 

نظر به اهمیت نشر صحیح نتایج پژوهشهای علوم پزشکی و با عنایت به تأکید معاونت محترم تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع در انتشار صحیح، سریع و بدور از تخلفات اخلاقی مقالات پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در نظر دارد کارگاه های فشرده چهار روزه ای در موضوعات مرتبط با مدیکال ژورنالیزم در موّرخ 19 تا 22 خرداد ماه 1390 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار نماید.
مزید استحضار می بایست افراد متقاضی حداکثر تا تاریخ 18/3/90 کپی واریز فیش بانکی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 2178171619007 سیبا نزد بانک ملّی گناباد به نام حساب درآمد اختصاصی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بوسیله نمابر (7229025-0533) ارسال نمایند.
لازم به ذکر است هزینه کارگاه های مذکور شامل ثبت نام، اقامت، پذیرایی و ایاب و ذهاب از محل اقامت به کارگاه می باشد.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفکس 7229025-0533 و یا همراه 09363741896 تماس حاصل فرمایید.

برنامه کارگاه های مدیکال ژورنالیزم

جزئیات برنامه کارگاه مدیکال ژورنالیزم

.