کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد در راستای توانمند سازی علمی اعضای خود و سایر علاقمندان به حوزه پژوهش کارگاه هایی را در طول سال 96 برگزار نماید. شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت کارگاه ها در همین وبگاه مراجعه نمایید.