کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

 جلسه گروه سلامت کار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت شنبه ساعت 11:30 مورخ 16 اردیبهشت ماه با حضور اعضای گروه در محل اتاق اجلاس مرکز تحقیقات برگزار گردید. جهت کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در خصوص جلسه گروه سلامت کار به قسمت گروه های پژوهشی همین وبگاه مراجعه نمایید.

asli