کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار توسط پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران مورخ 4 الی 6 مرداد ماه 96 به همراه کارگاه های جانبی در مرکز همایش های امام خمینی (ره) واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در شهر تهران برگزار خواهد شد.

pooster 001