کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقاء سلامت در نظر دارد کارگاه روایی و پایایی ابزارهای پژوهش جهت اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار نماید. در این راستا از علاقمندان متقاضی شرکت در این کارگاه تقاضا می شود جهت پیش ثبت نام تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه با حضور و یا تماس تلفنی با دبیرخانه مرکز تحقیقات (57229025 و یا داخلی 312) اقدام نمایند. زمان برگزاری این کارگاه روز های یک شنبه و دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت و 1 خرداد ماه سال جاری از ساعت 16 الی 18 بعدازظهر در محل سالن ابن سینا خواهد بود. با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت با عزیزانیست که ثبت نام نمایند.

فراخو1ان پیش ثبت نام کارگاه روایی و پایایی ابزارهای پژوهش