کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

بیست و یکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازیدر پرتو عنایات الهی به منظور تجلیل و تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور در حوزه علوم پزشکی و رشته های وابسته و معرفی فعالیت های تحقیقاتی برتر علوم پزشکی دی ماه 1394 برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری جشنواره: دی ماه 1394
نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای
شروع ثبت نام:‌ 1394/5/17