کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

به اطلاع کاربران محترم می رساند با پیگیری های انجام گرفته امکان دسترسی دانشگاه به بيش از 1000 عنوان مجله ناشر Wiley از طريق سايت اصلی ناشر در آدرس زير مجددا فراهم شده و کاربران می‌توانند در شبکه يا از طريق سرويس VPN دانشگاه زمانی که خارج از شبکه دانشگاه هستند از مقالات مجموعه مذکور استفاده نمايند. 

http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal

·        همچنين دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Cochrane شامل مقالات Systematic Review و ساير منابع نيز مجددا و از طريق آدرس زير برقرار شده است.
 
اطلاعات بیشتر در سایت دانشگاه، کلیک کنید.
.