کنگره

hamayesh

کنگره

rahbari

jrh

gmu

به اطلاع همکاران محترم می رساند با تلاشهای صورت گرفته توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی، دسترسی به کتب، مقالات و ویذیوهای آموزشی از ناشر معتبر بین المللیJaypee Brothers به مدت شش ماه و تا 15 آذر ماه برقرار شده است که حاوی منابعی از جمله 1900 عنوان کتاب الکترونیکی، 2700 فیلم آموزشی و ویدیوی پژشکی (تشخیص و جراحی های پزشکی) و 33 عنوان مجله است.
برای ورود بر روی لینک زیر کلیک نمایید
http://www.jaypeedigital.com/default.aspx

.