اعضای شورای پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

رزومــه

آقای دکتر رضا اسماعیلی

استادیار

اقتصاد سلامت

دانلود رزومه کلیک کنید

 

خانم دکتر فاطمه هادیزاده طلاساز

استادیار

بهداشت باروری

دانلود رزومه کلیک کنید

 

خانم دکتر شهلا خسروان

دانشیار

پرستاری

دانلود رزومه کلیک کنید

 

آقای دکتر جهانشیر توکلی زاده

استاد

روانشناسی بالینی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

خانم دکتر نرجس بحری

استادیار

بهداشت باروری

دانلود رزومه کلیک کنید

آقای دکتر مهدی مشکی

استاد

آموزش بهداشت

دانلود رزومه کلیک کنید

 

آقای علی دلشاد نوقابی

مربی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

دانلود رزومه کلیک کنید

 

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

استادیار

سالمند شناسی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

آقای مهندس حسین نظامی

مربی

آمار زیستی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

خانم ملیحه پیشوایی

کارشناس ارشد

علوم اجتماعی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

خانم دکتر تکتم پیکانی

استادیار

سلامت و رفاه اجتماعی

دانلود رزومه کلیک کنید


تاریخ به روز رسانی:
1398/01/25
تعداد بازدید:
422
Powered by DorsaPortal