شورای پژوهشی

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1

 

دکتر رضا اسماعیلی

استادیار

اقتصاد سلامت

2

دکتر فاطمه هادیزاده طلاساز

استادیار

بهداشت باروری

3

دکتر مهدی مشکی

استاد

آموزش بهداشت

4

 

دکتر سید علی سجادی

دانشیار

بهداشت محیط

5

دکتر جهانشیر توکلی زاده

دانشیار

روانشناسی بالینی

6

دکتر عبدالجواد خواجوی

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

7

علی دلشاد

مربی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

 8  دکتر نرجس بحری استادیار بهداشت باروری

9

دکتر لیلا صادق مقدم

استادیار

سالمند شناسی

 10 حسین نظامی  مربی آمار زیستی
 
11
  ملیحه پیشوایی کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/26
تعداد بازدید:
155
Powered by DorsaPortal