شورای عالی
 
 
 دکتر جواد باذلی
رئیس دانشگاه 
 
 دکتر رضا اسماعیلی
رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
 
 دکتر سید علی سجادی
معاون تحقیقات و فناوری
 
 دکتر ایرج مرادی
معاون بهداشت
 
 دکتر مهدی مشکی
عضو شورا 
 
 دکتر جهانشیر توکلی زاده
عضو شورا 
 
 دکتر عبدالجواد خواجوی
عضو شورا 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
19
Powered by DorsaPortal