اعضای مرکز

ax34ملیحه پیشوایی
سمت: کارشناس پژوهش/ مدیر داخلی مجله
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 171
پست الکترونیک: pishvaei.m@gmu.ac.ir
keramtiصدیقه عربی 
سمت: کارشناس مجله
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 170
پست الکترونیک: sedighe.arabi@yahoo.co
gmu-bagherzadeوجیهه آرمان مهر 
سمت: پژوهشگر
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 173
پست الکترونیک:varmanmehr@gmail.com
nopicاکرم خوارزمی
سمت: پژوهشگر
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 173
پست الکترونیک:akram.kharazmi@yahoo.com
nopicمینا سیدی
سمت: کارشناس دفتر مجله
شماره تماس:  05157223028 - داخلی 170
پست الکترونیک:
nopicفرخنده خشنود
سمت: صفحه آرای مجله
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 170
پست الکترونیک:f.khoshnoud72@yahoo.com
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
247
Powered by DorsaPortal