تاریخچه و معرفی دوره

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)

 
دوره دکترای تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطایمدرک دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می انجامد. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشیو آموزشی است که هدف آن تربیت متخصصینی است که با آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی بهجدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقا سطح علمیدانشگاههای کشور بردارند.
 محور اصلی فعالیتهای دوره دکترای تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یکرشته خاص است. آموزش وسیله برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای حصولبه اهداف دوره هموار سازد.
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) شامل دو مرحله " دوره عالی پژوهش MPhil یا Master ‪(of Philosophy)‬ و دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می باشد. دوره MPhil یک ساله و دوره تخصصیپژوهشی سه ساله می باشد، هرچند طول این دوره براساس نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در موارد ضروریبه ترتیب یک و دو نیمسال تحصیلی قابل تمدید است.
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در مراکز تحقیقاتی مجهز و واجد شرایط دانشگاه که پس از احرازصلاحیت در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکیدریافت نموده اند. برگزار می شود. 
مجموع واحدهای درسی دوره عالی پژوهش 24 واحد است که شامل 20 واحد آموزشی و 4 واحد پژوهشی (در قالبپایان نامه دوره MPhil) می باشد. 70 درصد واحدهای دوره MPhil اجباری (core) می باشد. واحدهای non-coreاختیاری بوده و به تشخیص مرکز برگزار کننده دوره می توانند متنانسب با رشته ارایه شوند. در پایان دوره MPhil،دانشجویانی که دوره را با موفقیت پشت سر گذارند می توانند وارد مرحله بعد شوند.
در مرحله دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D by Research) دانشجو با استفاده از مهارت های کسب شده در یک هدفتحقیقاتی یک یا چند پروژه تحقیقاتی را متناسب با اهداف مرکز تحقیقات به انجام می رساند. پایان نامه دانشجویان دراین دوره 30 واحدی است اما در صورت تشخیص مرکز، دانشجو در این دوره علاوه بر واحدهای پایان نامه ممکن استحداکثر تا 10 واحد آموزشی اختصاصی متناسب با پایان نامه و رشته تخصصی را بگذراند. این واحدهای آموزشی میبایست در ظرف حداکثر 6 ماه به اتمام برسند و این مدت جزو مدت زمان دوره محسوب نمی گردد. دوره Ph.D by Research با دفاع از پایان نامه ختم می شود.
در صورتی که دانشجو نتواند هر کدام از مراحل فوق الذکر را در مدت مجاز دوره به اتمام برساند دانشگاه می تواند ازدادن هر گونه مدرکی (حتی گواهی MPhil) به دانشجو خودداری نماید. مطابق آیین نامه وزارت بهداشت مسئولیترسیدگی به تحصیلات دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی به عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و براساسقوانین موجود می باشد. پایان نامه و مدارک در نهایت در وزارت بهداشت ارزیابی و مدرک فارغ التحصیلان متناسب باپایان نامه ارزیابی شده صادر می گردد.
جهت مطالعه بیشتر
همچنین جهت اطلاع از سایر قوانین و دستورالعمل های ابلاغی، نامه های وارده از وزارت بهداشت و نیز تصمیماتدانشگاهی مبتنی بر قوانین می توان با مراجعه به سایتhttp://www.hbi.ir(گروه دوره دکتری تخصصی پژوهشی)از موارد زیر آگاهی یابند.
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/21
تعداد بازدید:
20
Powered by DorsaPortal