اعضاء

 
 دکتر مهدی مشکی
استاد، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 
  دکتر مهدی بصیری مقدم
مربی، پرستاری
  دکتر علی اکبری
استادیار، پزشکی/روانپزشکی
  دکتر خسرو شفقی
استادیار، علوم تغذیه
  دکتر علیرضا عطاردی
استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی
  حسن ایرانی
مربی، پرستاری کودکان
  اکرم خوارزمی (کارشناس گروه)
پژوهشگر/ روانشناسی تربیتی
  مریم عشقی زاده
مربی، پرستاری کودکان
  نجمه السادات حاجی وثوق
پژوهشگر، روانشناسی
  نجمه ابراهیمی
مربی، آموزش پرستاری
  مریم صابری
مربی، آموزش بهداشت
  راضیه جعفر زاده
مربی، اپیدمیولوژی
  فاطمه یوسف پور
پژوهشگر، کارشناس برنامه های سلامت کودکان معاونت بهداشت
 
 مریم قهرمانی
پژوهشگر، کارشناس آموزش سلامت معاونت بهداشت 
  
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/19
تعداد بازدید:
184
Powered by DorsaPortal