اعضاء

ردیف

تصویر

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1

http://192.168.0.130/Dorsapax/userfiles/image/imageGum/images/amoozeshi/edc/%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C.jpg

 

 

دکتر مهدی مشکی

 

 

استادتمام

 

 

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

2

 

دکتر مهدی بصیری مقدم

مربی

دانشجوی دکتری پرستاری

3

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/nsvhvu2p0l.jpg

 

 

 

دکتر علی اکبری

 

 

 

استادیار

 

 

پزشکی / روانپزشکی

4

 

دکتر خسرو شفقی

استادیار

علوم تغذیه

5

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/n0adon4p5y.jpg

 

 

دکتر علیرضا عطاردی

 

 

استادیار

 

 

اطلاعات پزشکی

6

 

حسن ایرانی

مربی

پرستاری کودکان

7

 

مریم عشقی زاده

مربی

پرستاری کودکان

8

 

نجمه السادات حاجی وثوق

کارشناس ارشد

روانشناسی

9

 

نجمه ابراهیمی

مربی

آموزش پرستاری

10

 

اکرم خوارزمی

(کارشناس گروه)

پژوهشگر

روانشناسی تربیتی

11

 

مریم صابری

مربی

آموزش بهداشت

12

 

راضیه جعفر زاده

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/24
تعداد بازدید:
41
Powered by DorsaPortal