اعضاء

 
 دکتربی بی اقدس اصغری
استادیار، جامعه شناسی 
   دکتر عبدالجواد خواجوی
استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   دکتر کوکب بصیری مقدم
استادیار، پرستاری- داخلی جراحی
   ملیحه پیشوایی 
کارشناس پژوهش و پژوهشگر- جامعه شناسی
   سمانه نجفی
مربی، پرستاری
   اکرم خوارزمی
پژوهشگر- روانشناسی تربیتی
 
 وجیهه آرمان مهر(مدیر گروه)
پژوهشگر- جامعه شناسی 
 
 صدیقه عربی
 پژوهشگر- پژوهشگری علوم اجتماعی
 
 فاطمه پیرنهاد
 پژوهشگر- برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 
 مهری عجم
 پژوهشگر- علوم اجتماعی 
 
 مهری مقدس نوقابی
پژوهشگر- روانشناسی بالینی 
 
 مسعود برقی
مدیر عامل سمن فرهنگ سازان رویش اندیشه گناباد- روانشناسی عمومی 
  عبدالله علی نژاد
عضو هیات مدیره سمن فرهنگ سازان رویش اندیشه گناباد- روانشناسی بالینی
  سارا جوانبخت
کارشناس
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/25
تعداد بازدید:
185
Powered by DorsaPortal