اعضاء

مدیر:
اعضاء:

دکتر سید علی سجادی (دانشیار، دکتری تخصصی بهداشت محیط)
دکتراحمد زارعی (استادیار، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط)
دکترداوود سالار باشی(استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی)
دکتر مصطفی امیری(استادیار، دکترای تخصصی زبان انگلیسی)
مهندس حامد بیگلری (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد بهداشت محیط)
مهندس تقوی (کارشناس ارشد بهداشت محیط)
کارشناس :
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
17
Powered by DorsaPortal