اعضاء

ردیف

تصویر

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

رزومه

 

1

 

 

 

 

 

مهندس محمد جواد فانی

 

مربی- عضو هیات علمی

 

بهداشت حرفه ای

 

 

2

 

 

دکترمریم معاون سعیدی

 

 

 

استادیار

 

طب کار

 

 

 

 

3

 

 

 

مهندس مجتبی امکانی

(مدیر گروه)

 

 

 

مربی- عضو هیات علمی

 

بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

4

http://www.gmu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/image/daneshkadhebehdasht/image/123-1.jpg

 

مهندس مصطفی جعفری زاده

 

 

 

مربی- عضو هیات علمی

 

بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

5

بهشتی

 

مهندس محمد حسین بهشتی

 

 

 

مربی- عضو هیات علمی

 

دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای

 

 

 

6

 

 

مهندس الهه نمکی مقدم

 

 

 

 پژوهشگر

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

دکتر سید حسین ابطحی

 

استادیار

 

 

بیوشیمی

 

 

 

8

http://isid.research.ac.ir/repo/Person/6ljdscbcwgh9hk.jpg

 

محمد قربانی

 

مربی- عضو هیات علمی

 

هماتولوژی و بانک خون

 

 

9

 

 

دکتر محمود متقی

 

-

 

تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی

 

 

10

 

 

سعید عرفانپور

 

مربی- عضو هیات علمی

 

اپیدمیولوژی

 

 

 

 

11

 

 

خانم خوشه شاهی

 

 

 -

 

دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/07
تعداد بازدید:
23
Powered by DorsaPortal