اعضاء

 
 مهندس محمد جواد فانی
مربی، بهداشت حرفه ای 
   دکتر سید حسین ابطحی
استادیار، بیوشیمی
   دکترمریم معاون سعیدی
استادیار، طب کار
   مهندس مجتبی امکانی (مدیر گروه)
مربی، بهداشت حرفه ای
   مهندس مصطفی جعفری زاوه
مربی، بهداشت حرفه ای
   مهندس الهه نمکی مقدم
کارشناس، بهداشت حرفه ای
   محمد قربانی
مربی،خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
   دکتر محمود متقی
دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی
   سعید عرفانپور
مربی، اپیدمیولوژی
  مریم اسماعیلی
کارشناس بهداشت حرفه ای
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/25
تعداد بازدید:
176
Powered by DorsaPortal