دانشجویان

با مجور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طبق ضوابط و قوانین مرتبط، از بهمن ماه 1392 در رشته ارتقاء سلامت دو نفر دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل شدند.

سعید پوردولتی

عنوان رساله دکتری :

عنوان (فارسی): توسعه مدل توضیح رفتار عبور غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری
Title (in English): Development of a Model to explain Pedestrian Unsafe Crossing Behavior based on the Theory of Planned Behavior (TPB): A Structural Equation Modeling
 
استاد راهنما: دکتر مهدی مشکی 
 
هایده هاشمی زاده 


عنوان رساله دکتری :
عنوان (فارسی): مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلاء به نارسایی مزمن قلبی: یک رویکرد شیوه ترکیبی

Conceptualization, development and validation of health-related quality of life measure in patients with chronic heart failure: A mixed-method approach
استاد راهنما: دکتر مهدی مشکی 
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/21
تعداد بازدید:
718
Powered by DorsaPortal