واحد مصاحبه و ارزیابی گزینش

واحد مصاحبه و ارزیابی گزینش
نمونه شرح وظایف واحدمصاحبه وارزیابی
-تهیه فرم های موردنیازجهت انجام مصاحبه افرادگزینش شده
-تنظیم برنامه مصاحبه وتعیین افرادمصاحبه گرجهت انجام وظایف محوله
-مصاحبه باافرادداوطلب گزینش یااعلام نظردرباره وضعیت آنها(توسط مصاحبه گران)
-مطالعه وبررسی(ارزیابی)پرونده داوطلبان واظهارنظرپیرامون صلاحیت آنها بارعایت کامل موازین شرعی وضوابط مصوب
-ثبت ،بروز رسانی و بهره برداری از نرم افزار هماهنگ

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

تاریخ:
1398/09/24
تعداد بازدید:
1147
منبع:
Powered by DorsaPortal