بایگانی گزینش

بایگانی گزینش
نمونه شرح وظایف واحد دبیرخانه وبایگانی
- ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده وصادره دررایانه یادفاترمربوطه
-تفکیک وتوزیع نامه هابرای ارجاع به واحداقدام کننده وپیگیری آنها
-بایگانی کلیه مکاتبات بصورت مناسب ،مطمئن ومحرمانه
-درج اوراق ،مدارک ومکاتبات مربوط به افراد درپرونده های گزینش آنان
- ثبت ،بروز رسانی و احصاءآمار ماهیانه پرونده های جاری وراکد دردفاتر مربوطه وبانک اطلاعات بایگانی
-حفظ وحراست از پرونده های گزینشی افراد واطلاعات مندرج درآن
- ثبت ،بروز رسانی و بهره برداری از نرم افزار هماهنگ
-انجام سایرامور محوله از طرف مقام مافوق

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود ، آن ها شامل مقالاتی هستند.

تاریخ:
1398/09/24
تعداد بازدید:
895
منبع:
Powered by DorsaPortal