ارایه تجارب گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه در دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

ارایه تجارب گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه در دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت

دومین کنگره بین اللملی مطالعات اجتماعی سلامت در تاریخ 12 و 13 دی ماه با حضور محققان داخل و خارج از کشور در محل فرهنگستان علوم پزشکی در تهران برگزار گردید. در این کنگره نتایج تحقیقات و تجارب نوین دانشگاه های علوم پزشکی و سایر سازمان های مرتبط در حوزه اجتماعی شدن سلامت، همکاری های بین بخشی، مشارکت علوم انسانی در علوم پزشکی، تقویت مشارکت جامعه در نظام سلامت، عدالت در سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ارایه گردید.
دکتر رضا اسماعیلی رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بیان کردند که تجربه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در خصوص "ادغام عوامل اجتماعی سلامت در کوریکولوم پزشکی عمومی ایران" که پروژه مشترک گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه بود در این کنگره بین المللی بصورت سخنرانی و پنل تخصصی ارایه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. دکتر اسماعیلی افزود که هدف اجرای این پروژه، فارغ التحصیل شدن پزشکانی است که عوامل اجتماعی و غیر بیولوژیکی موثر بر سلامت مردم را درک کنند و در تشخیص، درمان و مراقبت از سلامت افراد و جامعه بکارگیرند.
دکتر عبدالجواد خواجوی مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه نیز در خصوص اهداف انجام این پروژه در دانشکده پزشکی گناباد اظهار داشتند که عوامل اجتماعی- اقتصادی و رفتاری حدود 70% پیامد های سلامت را شکل می دهند و بنابراین لازم است تا دانشجویان پزشکی با کسب دانش و مهارت های اجتماعی لازم، اقدامات اثربخشی را در پیشگیری و درمان بیماران در سطح فرد و جامعه طراحی و اجرا نمایند. دکتر خواجوی افزودند که اجرای این طرح جزو نوآوری دانشکده پزشکی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه است و مورد حمایت مالی مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (مرکز نصر) کشور نیز می باشد. اداره بهزیستی گناباد نیز در اجرای این طرح تاکنون نقش فعالی داشته است.

تاریخ:
1397/10/15
تعداد بازدید:
19
منبع:
Powered by DorsaPortal