اولین همایش منطقه‌ای آسیب‌های اجتماعی اعتیاد در گناباد

اولین همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی با رویکرد پیشگیری از اعتیاد با مشارکت فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی ، مؤسسه فرهنگ سازان رویش اندیشه، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت و مؤسسه راه زندگی در گناباد مورخ 97/11/28 درسالن همایش های کوثر دانشگاه علوم پزشکی واقع در پردیس دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.
اهداف و برنامه ها:
آسیب اجتماعی ریشه در بی نظمی های اجتماعی دارد و منجر به رفتار هایی می شود که با انتظارات مشترک اعضای جامعه یایک گروه وسازمان اجتماعی سازگار نیست. از جمله این آسیب ها می توان به اعتیاد اشاره کرد که باتوجه به رشد روز افزون آن در جامعه امروز در آستانه بحران قرار داریم.
اهدافی که در اولین "همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی ؛ اعتیاد" مورد توجه می باشد بیشتر به پیشگیری سطح اول می باشد. بااین تفاسیر لزوم آموزش اقشار جامعه اعم از دانش آموز، دانشجو و خانواده به خصوص بانوان به عنوان رکن اصلی تربیت فرزندان ضروری به نظر می رسد.
اهداف مورد توجه دراین همایش توانمند سازی و آگاهی افزایی در اقشار فوق است. این مهم میسر نمی گردد مگر باتقویت حس مطالبه گری و آشنایی خانواده ها و جامعه با قوانین حمایتی یا قهری در این حوزه و بهبود فضای تعاملی در خانواده وجامعه که رویکردی جدید در فضای کنونی ایجاد کند.
تاریخ:
1397/11/24
تعداد بازدید:
425
منبع:
Powered by DorsaPortal