طرح "رویش سلامت" در شهرک توحید گناباد برگزار می گردد

طرح "رویش سلامت" در شهرک توحید گناباد برگزار می گردد
جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی اجرای طرح توانمند سازی شهروندان عزیز ساکن در شهرک توحید در قالب طرح "رویش سلامت" روز شنبه 11 خرداد ماه 98 در محل سالن اجلاس مرکز تحقیقات با حضور آقایان علی نژاد، برقی از موسسه مردم نهاد "فرهنگسازان رویش اندیشه" خانم دکتر پیکانی هیات علمی پژوهشی و دکتر اسماعیلی رئیس مرکز تحقیقات برگزار گردید.
دکتر رضا اسماعیلی رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در این خصوص گفت: طرح "رویش سلامت" در راستای تقویت همکاری های بین بخشی برای ارتقای سلامت جامعه و با مشارکت مراکز تحقیقاتی دانشگاه، معاونت بهداشتی و همچنین سمن فرهنگسازان رویش اندیشه در محل شهرک توحید گناباد(سه راهی مند) انجام خواهد گرفت.
تاریخ:
1398/03/18
تعداد بازدید:
33
منبع:
Powered by DorsaPortal