ماموریت

 

ماموریت (Mission)


این مرکز ظیفه خود می داند تا از مسیر بسیج منابع، همکاری بین بخشی و انجام تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه و توانمند سازی جامعه و درک فرصت ها و مزیت های منطقه ای، راهکار های عملی و واقع بینانه برای برنامه ریزی اجتماعی و ارتقای سلامت و نیل به توسعه پایدار ارایه کند.
ما تلاش می کنیم با تعهد سازمانی و رویکردی مشارکت جویانه با مردم، محققان و نمایندگان سازمان های دولتی غیر دولتی و با استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود، بستر حمایتی مناسب برای اندیشمندان و محققان فراهم آوریم و با انجام مطالعات بین رشته ای، چند مرکزی و بین المللی، منبع انتقال دانش به ذینفعان و کارگزاران باشیم.
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/03
تعداد بازدید:
2991
Powered by DorsaPortal