اعضای هیئت علمی مرکز

 آقای دکتر رضا اسماعیلی
سمت: رئیس مرکز، استادیار اقتصاد سلامت
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 170
 پست الکترونیک:
رزومه:  google scoler           دانلود رزومه          سامانه علم سنجی
 keramti خانم دکتر فاطمه هادیزاده طلاساز
سمت: معاون پژوهشی مرکز، استادیار بهداشت باروی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 171
 پست الکترونیک:hadizadeh@gmu.ac.ir
رزومه:  google scoler            دانلود رزومه          سامانه علم سنجی
nopic
 خانم دکتر تکتم پیکانی
سمت: استادیار سلامت و رفاه اجتماعی، عضو هیئت علمی پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 312
پست الکترونیک: paykani.t@gmu.ac.ir
رزومه:  google scoler            دانلود رزومه         سامانه علم سنجی

nopic
 آقای دکتر جهانشیر توکلی زاده
سمت: استاد روانشناسی بالینی و عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157229025
پست الکترونیک: drtavakolizadehj@yahoo.com
رزومه:سامانه علم سنجی
 آقای دکترمهدی مشکی
سمت: استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 383
 پست الکترونیک:
رزومه: سامانه علم سنجی
 keramti خانم دکتر لیلا صادق مقدم عباسپور
سمت: دانشیار سالمندشناسی و عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی245
 پست الکترونیک:
رزومه: سامانه علم سنجی
nopic
 خانم دکتر شهلا خسروان
سمت: معاون محترم تحقیقات و فناوری، استاد پرستاری و عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 150
پست الکترونیک: khosravan@gmu.ac.ir
nopic
 آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
سمت: استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 353
پست الکترونیک: abjkhajavi@yahoo.com
رزومه:  سامانه علم سنجی
nopic
  خانم دکتر نرجس بحری
سمت: استادیار بهداشت باروری وعضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 343
پست الکترونیک: nargesbahri@yahoo.com
رزومه:  سامانه علم سنجی

 آقای علی دلشاد
سمت: پرستاری سلامت جامعه و عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157229025
 پست الکترونیک: ali_delshad2000@yahoo.com
رزومه:  سامانه علم سنجی
 keramti خانم دکتر فاطمه محمدزاده
سمت: استادیار آمار زیستی، عضو شورای پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 171
 پست الکترونیک: f.mo6325@gmail.com
رزومه:  سامانه علم سنجی
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/25
تعداد بازدید:
4052
Powered by DorsaPortal