اعضای هیئت علمی مرکز

 آقای دکتر رضا اسماعیلی
سمت: رئیس مرکز و عضو هیئت علمی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 170
 پست الکترونیک:
رزومه:  google scoler           دانلود رزومه          سامانه علم سنجی
 keramti خانم دکتر فاطمه هادیزاده طلاساز
سمت: معاون پژوهشی مرکز و عضو هیئت علمی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 171
 پست الکترونیک:hadizadeh@gmu.ac.ir
رزومه:  google scoler            دانلود رزومه          سامانه علم سنجی
nopic
 خانم دکتر تکتم پیکانی
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 312
پست الکترونیک: paykani.t@gmu.ac.ir
رزومه:  google scoler            دانلود رزومه         سامانه علم سنجی
nopic
 خانم نسیم خواجویان
سمت: عضو هیئت علمی
شماره تماس: 05157223028 - داخلی 128
پست الکترونیک:
رزومه:google scoler 
nopic
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/27
تعداد بازدید:
2538
Powered by DorsaPortal