تاریخچه و معرفی دوره

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research)

 
دوره دکترای تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطایمدرک دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می انجامد. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت پژوهشیو آموزشی است که هدف آن تربیت متخصصینی است که با آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی بهجدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقا سطح علمیدانشگاههای کشور بردارند.
 محور اصلی فعالیتهای دوره دکترای تخصصی پژوهشی کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یکرشته خاص است. آموزش وسیله برطرف کردن کاستی های آموزشی دانشجویان این دوره است تا راه را برای حصولبه اهداف دوره هموار سازد.
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) شامل دو مرحله " دوره عالی پژوهش MPhil یا Master ‪(of Philosophy)‬ و دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می باشد. دوره MPhil یک ساله و دوره تخصصیپژوهشی سه ساله می باشد، هرچند طول این دوره براساس نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در موارد ضروریبه ترتیب یک و دو نیمسال تحصیلی قابل تمدید است.
دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) در مراکز تحقیقاتی مجهز و واجد شرایط دانشگاه که پس از احرازصلاحیت در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی دریافت نموده اند. برگزار می شود. 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/09
تعداد بازدید:
1393
Powered by DorsaPortal