شورای پژوهشی مرکز

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

رزومــه

 
              دکتر رضا اسماعیلی

 

     استادیار

 

        اقتصاد سلامت

دانلود رزومه کلیک کنید

 

       
     دکتر فاطمه هادیزاده طلاساز

 

      استادیار

 

       بهداشت باروری

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 
     دکتر شهلا خسروان

 

     دانشیار

 

     پرستاری

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 
     دکتر جهانشیر توکلی زاده

 

      استاد

 

     روانشناسی بالینی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 
      دکتر عبدالجواد خواجوی

 

     استادیار

 

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 

        دکتر نرجس بحری

 

       استادیار

 

       بهداشت باروری

دانلود رزومه کلیک کنید

     
      دکتر مهدی مشکی

 

     استاد

 

آموزش بهداشت

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 
علی دلشاد نوقابی

 

مربی
 
دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 

دکتر لیلا صادق مقدم

 

استادیار

 

سالمند شناسی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 

دکتر تکتم پیکانی

 

استادیار

 

سلامت و رفاه اجتماعی

دانلود رزومه کلیک کنید

 

 

دکتر فاطمه محمدزاده

 

استادیار

 

آمار زیستی

دانلود رزومه کلیک کنید


تاریخ به روز رسانی:
1399/10/16
تعداد بازدید:
2826
Powered by DorsaPortal