پایان نامه

هایده هاشمی زاده 


عنوان رساله دکتری :
عنوان (فارسی): مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلاء به نارسایی مزمن قلبی: یک رویکرد شیوه ترکیبی

Conceptualization, development and validation of health-related quality of life measure in patients with chronic heart failure: A mixed-method approach
 استاد راهنما: دکتر مهدی مشکی
 
 
سعید پوردولتی

عنوان رساله دکتری :

عنوان (فارسی): توسعه مدل توضیح رفتار عبور غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری

Title (in English): Development of a Model to explain Pedestrian Unsafe Crossing Behavior based on the Theory of Planned Behavior (TPB): A Structural Equation Modeling
استاد راهنما: دکتر مهدی مشکی
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/08
تعداد بازدید:
1891
Powered by DorsaPortal