کارگاه پژوهش در عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

کارگاه پژوهش در عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

رئیس مرکز تحقیقات توسعه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: کارگاه پژوهش در عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ویژه اعضای هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد.

"دکتر رضا اسماعیلی" در این باره اظهار کرد: این کارگاه برای اولین بار در این دانشگاه برگزار شد و هدف هم این بود که بتوانیم این دیدگاه را در اساتید و دانشجویان ایجاد کنیم که در کنار آموزش و پژوهش در حوزه علوم پزشکی، دیدگاه جامعه نگر و شبکه علیتی که منجر به خطر افتادن سلامت می شود، توجه کنیم.

وی با بیان اینکه محورهای کارگاه حوزه های مختلف سلامت اعم از فیزیکی ، روانی ، اجتماعی و ... بوده است، تصریح کرد: حدود 30 نفر در کارگاه شرکت کردند و همچنین از سازمان های خارج از دانشگاه مانند سازمان بهزیستی و اساتید گروه های مختلف اعم از پرستاری، پزشکی و ... حضور داشتند.

وی ادامه داد: داده ها و شواهد فراوانی در بین کشورها بخش اعظمی از پیامد های سلامت من جمله مرگ و میر  توسط عوامل مختلف خارج از مبحث سلامت تعیین می شود؛ لذا نیاز است که سیاست گذاران، مدیران و همکاران حوزه سلامت علاوه بر پژوهش هایی که در حوزه علوم پزشکی دارند در یکی از سایر عوامل تاثیرگذار بر سلامت داشته باشند.

رئیس مرکز تحقیقات توسعه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: از وظایف این مرکز ورود پیدا کردن به ساختار های اجتماعی و اقتصادی زمینه ساز یک بیماری و فراهم کردن زیرساختی برای مردم بوده که بتوانند نیاز های بهداشتی و درمانی خود را در آن برطرف کنند.

اسماعیلی اذعان کرد: نتیجه نهایی کارگاه افزایش درک و توانمندی محققین دانشگاه در حوزه اجرای مطالعات با در نظر گرفتن مخاطرات بالینی و اجتماعی و اقتصادی بوده تا بر اساس شواهد به دست آمده نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را خاطرنشان کنیم.

لازم به ذکر است این کارگاه روز سه شنبه 26 آذرماه 98 از ساعت 8 الی 11 صبح با تدریس دکتر عالمی، دکتر اسماعیلی و دکتر پیکانی در محل سالن رازی دانشکده پرستاری دانشگاه برگزار گردید

 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1398/10/03
تعداد بازدید:
366
منبع:
Powered by DorsaPortal