.

برگزاری جلسه ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی با حضور ریاست محترم دانشگاه

.

 

در این جلسه که در خصوص ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید، مستندات لازم ارزشیابی کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

 در این جلسه دکتر باذلی رئیس دانشگاه و شورایعالی مراکز تحقیقاتی دانشگه با بیان اینکه ارزشیابی کیفی مناسب برای بررسی  ساختار سازمانی و فعالیت های مرکز تحقیقاتی است. وی خاطرنشان کرد توسعه مراکز تحقیقاتی دانشگاه متناسب با شاخص های ارزشیابی کیفی و به طور هدفمند تر صورت پذیرد.

در ادامه جلسه  آقای دکتر اسماعیلی با بیان اینکه الویت های تحقیقاتی، برنامه های راهبردی، برنامه عملیاتی در سطح تاثیر گذاری اجتماعی فعالیت های مراکز تحقیقاتی از مهمترین شاخصه های ارزشیابی کیفی بر شمردند.

شایان ذکر است ارزشیابی کبفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه از بهمن ماه سال جاری توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت آغاز می شود.

 
تاریخ:
1399/10/21
تعداد بازدید:
90
منبع:
Powered by DorsaPortal