.

جلسه آنلاین ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت با حضور ارزیابان وزارت بهداشت برگزار گردید.

.

رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت با اشاره به انجام اولین دوره ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در سال 1399، گزارشی از برگزاری جلسه آنلاین ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت با حضور ارزیابان بیرونی وزارت بهداشت ارایه نمودند.

 آقای دکتر رضا اسماعیلی اجرای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت براساس چهار حیطه: رهبری، ساختار، محصولات و اثرگذاری تحقیق را تببین کننده طراحی، اجرا و پایش فرایند های اجرایی و تحقیقاتی استاندارد، نیروی انسانی تخصصی و زیرساخت های فناوری مورد نیاز مراکز دانستند.

اولین دوره ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی دانشگاه در زمستان سال 1399 و براساس وضعیت ساختار سازمانی، نیروی انسانی، برنامه های راهبردی و عملیاتی، بودجه و مطالعات  فعالیت های پژوهشی اجرا و مستندات آن به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ارایه گردید.

جلسه آنلاین ارزشیابی کیفی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت با حضور اعضای مرکز و ارزیابان وزارت بهداشت روز دو شنبه 23 فروردین 1400 برگزار گردید. در ابتدای جلسه گزارشی از فرایند های اجرایی، تحقیقاتی، مطالعات انجام شده و منابع مرکز تحقیقات توسط رییس مرکز ارایه گردید و در ادامه  هر یک از اعضای محترم تیم ارزیاب، برابر با دستورالعمل راهنمای ارزشیابی کیفی مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ارزیابی مستندات و گزارش مرکز تحقیقات پرداختند.

سرکار خانم دکتر خسروان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، در پایان جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران مرکز تحقیقات، بر تقویت ساختار و منابع مراکز تحقیقات متناسب با استاندار های ارزشیابی کیفی و ماموریت های ویژه هر یک از مراکز تاکید کردند.

 
تاریخ:
1400/01/25
تعداد بازدید:
126
منبع:
Powered by DorsaPortal