اولین مدرسه پژوهش زمستانه

اولین مدرسه پژوهش زمستانه

این مدرسه به همت انجمن علمی دانشجویی پرستاری با همکاری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شده است.

این مدرسه از 11 بهمن ماه 99 آغاز و تا 20 بهمن ماه 99 ادامه یافت و در آن، تمامی قسمت های مورد نیاز برای تکمیل یک پروپوزال کامل توسط اساتید مجرب آموزش داده شد.

سید علیرضا مرجانی، دبیر انجمن علمی دانشجویی پرستاری  در این باره، اظهار کرد: این مدرسه به همت این انجمن با همکاری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شده است.

وی ادامه داد: این مدرسه از 11 بهمن ماه 99 آغاز و تا 20 بهمن ماه سال جاری ادامه یافت و در آن، تمامی قسمت های مورد نیاز برای تکمیل یک پروپوزال کامل توسط اساتید مجرب آموزش داده شد.

دبیر انجمن علمی دانشجویی پرستاری افزود: در این مدرسه که به مدت 10 روز به طول انجامید، در مجموع 17 ساعت آموزش مستقیم در 9 جلسه و پشتیبانی غیر مستقیم توسط منتورها از شرکت کنندگان شد و افراد در شش گروه تقسیم بندی گردیدند که این پشتیبانی تا اخر بهمن ماه 99 نیز ادامه داشت.

مرجانی تصریح کرد: تعداد 45 نفر از دانشجویان رشته های کارشناسی، اتاق عمل، تغذیه و کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی و دکتری عمومی پزشکی در این مدرسه زمستانه شرکت کردند.

ایشان همچنین گفت: با اعلام دکتر محمدپور رئیس دانشکده پرستاری و دکتر اسماعیلی رئیس مراکز تحقیقاتی دانشگاه،در صورت ارائه پروپوزال قابل قبول از پژوهشگران حمایت گردیده و فرایند تصویب طرح پژوهشی آنها تسهیل خواهد شد.

 
تاریخ:
1399/12/04
تعداد بازدید:
546
منبع:
Powered by DorsaPortal