حمایت از طرح های پژوهشی در راستای اولویت های ملی پژوهشی مبارزه با مواد مخدر

انتشار محتوا: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۳:۴۶ بعد از ظهر
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در نظر دارد در راستای اولویت های ملی پژوهشی مبارزه با مواد مخدر از طرح های پژوهشی و پایان نامه ها ی مرتبط با اولویت های تعیین شده حمایت مادی و معنوی نماید.

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در نظر دارد در راستای اولویت های ملی پژوهشی مبارزه با مواد مخدر از طرح های پژوهشی و پایان نامه ها ی مرتبط با اولویت های تعیین شده حمایت مادی و معنوی نماید.اساتید، اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران می توانند بر اساس اولویت های اعلامی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، طرح های پژوهشی خود را  تنظیم و از طریق سامانه پژوهشیار طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ارسال نمایند.

اولویت های تحقیقاتی ملی پژوهشی مبارزه با مواد مخدر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس