برگزاری جلسات آموزشی تحریک و تقویت حافظه سالمندان تندیس مهر گناباد در راستای پاسخگویی اجتماعی

انتشار محتوا: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۴:۴۶ قبل از ظهر
در راستای پاسخگویی اجتماعی، گروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات  توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت با همکاری گروه آموزشی سلامت سالمندی دانشکده پرستاری دانشگاه، اقدام به برگزاری جلسات آموزشی تحریک و تقویت حافظه در محل خانه سالمندان تندیس مهر گناباد نموده است.

در راستای پاسخگویی اجتماعی، گروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات  توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت با همکاری گروه آموزشی سلامت سالمندی دانشکده پرستاری دانشگاه، اقدام به برگزاری جلسات آموزشی تحریک و تقویت حافظه در محل خانه سالمندان تندیس مهر گناباد نموده است در این برنامه آموزشی که هفته ای یک روز برگزار می شود ، فعالیت هایی مانند نقاشی، بازی با  توپ و تشخیص رنگ ها، و فعالیت شناختی با کارت های تصویری انجام شده است. 
 دکتر لیلا صادق مقدم دبیر کارگروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات، با  تاکید  بر تداوم این برنامه، تاثیر پذیری این برنامه ها را در بهبود عملکرد شناختی و فعال ماندن سالمندان حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد که این جلسات طی ۳ هفته  برگزار شده و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس