پیام های ترجمان دانش

انتشار محتوا: ۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۱:۳۱ بعد از ظهر
توسعه مدل توضیح قصد رفتار نقض چراغ قرمز عابر پیاده مبتنی بر تئوری رفتار: یک تحلیل مدل معادلات ساختاری (TPB) برنامه ریزی
مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی :رویکرد ترکیبی
تجربه زنان از زندگی با همسر معتاد به مواد مخدر
مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی و بازی درمانی بر مهارت های اجتماعی و حل مسئله اجتماعی دانش آموزان نارسایی یادگیری
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تشخیص طلاق عاطفی ، طراحی در جامعه ایرانی
ارزیابی سریع وضعیت توسعه اجتماعی و سلامت در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مطالعه تطبیقی قوانین بازنشستگی پیش از موعد در ایران با سایر کشورها با تاکید بر تجربه اصلاحات
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس