چهارمین جلسه بازی درمانی در خانه سالمندان تندیس مهر گناباد برگزار شد.

انتشار محتوا: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۹:۰۳ قبل از ظهر
در راستای پاسخگویی اجتماعی، گروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت با همکاری گروه آموزشی سلامت سالمندی دانشکده پرستاری دانشگاه، اقدام به برگزاری جلسات آموزشی تحریک و تقویت حافظه در محل خانه سالمندان تندیس مهر گناباد نموده است.

در راستای پاسخگویی اجتماعی، گروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت با همکاری گروه آموزشی سلامت سالمندی دانشکده پرستاری دانشگاه، اقدام به برگزاری جلسات آموزشی تحریک و تقویت حافظه در محل خانه سالمندان تندیس مهر گناباد نموده است در این برنامه آموزشی که هفته ای یک روز برگزار می شود، فعالیت هایی مانند نقاشی، بازی با توپ و تشخیص رنگ ها، و فعالیت شناختی با کارت های تصویری انجام شده است.

در این جلسه که چهارمین جلسه بازی درمانی، با عنوان کار با لوگو در خانه سالمندان برگزار شد، تقویت مهارت های حرکتی، ذهنی و خلاقیت از اهداف این برنامه بود.

دکتر لیلا صادق مقدم دبیر کارگروه سلامت سالمندی مرکز تحقیقات، اهداف بازی با لوگو در سالمندان و بزرگسالان را تقویت هماهنگی دست و مغز، افزایش تمرکز و کاهش استرس و در واقع یکی از راه های مدرن مدیتیشن یا آرامسازی ذکر نمودند.          

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس