حمایت موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی ملی

انتشار محتوا: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۹:۱۸ قبل از ظهر
اختصاص گرنت موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) به پروژه های تحقیقاتی ملی

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) در نظر دارد که در راستای تحقق بخشیدن به بند 1 (مدیریت و اجرای پروژه های تحقیقاتی ضروری و فوریت دار ماموریت در سطح ملی) و بند 21 (راه اندازی و توسعه بانک اطلاعات و شبکه هوشمند طرح ها، مراکز و محققین حوزه سلامت کشور) ماده 4 اساسنامه موسسه، اقدام به همکاری های مشترک با مراکز تحقیقاتی کشور نماید.

همکاران گرامی، اساتید، اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی و پژوهشگران می توانند لیست و زمینه های فعالیت خود را در قالب طرح های ملی  و اثر گذار حداکثر تا تاریخ 29 شهریورماه 1402 جهت انعکاس به موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور، به دبیرخانه مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ارسال نمایند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس