بررسی اولویت های پژوهشی سازمان ها و نهادها در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

انتشار محتوا: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۲:۵۳ قبل از ظهر
در راستای رسالت مرکز تحقیقات و پاسخگویی اجتماعی و کمک به حل مشکلات جامعه اولویت های پژوهشی ارسالی از نهادها و سازمان های دولتی در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.

روز سه شنبه مورخ 21 شهریور ماه 1402 جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات با حضور اعضا در محل اتاق اجلاس ریاست مرکز تحقیقات برگزار گردید.

در این جلسه اولویت های پژوهشی دریافتی از مدیریت آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان بجستان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و اعضا پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه نمودند. در ادامه جلسه مصوب گردید که اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پس از تصویب در شورای پژوهشی به دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت مسیر دهی مناسب طرح ها و پایان نامه های دانشجویی در راستای حل مشکلات جامعه، نهادها و سازمان بر اساس اولویت های ادارت و نهادها اقدام گردد.

عکس
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس