شورای عالی مرکز

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۲۵:۱۸ بعد از ظهر

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر رضا احمدی
سمت:رئیس دانشگاه
 
 

 

نام و نام خانوادگی:اقای دکتر علی فیروزی
سمت:معاون تحقیقات و فناوری

 

نام و نام خانوادگی:اقای دکتر رضا اسماعیلی
سمت:معاون آموزشی

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر جواد صادقی نسب
سمت:معاون بهداشت

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
سمت:عضو شورا

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر مهدی مشکی
سمت:عضو شورا

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر مجید نخعی
سمت:رئیس مرکز تحقیقات توسع اجتماعی و ارتقاء سلامت

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس