تاریخچه و درباره مرکز

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۷:۵۸ بعد از ظهر
پایگاه تحقیقات جمعیتی (Pob Lab) دانشگاه علوم پزشکی گناباد با هدف استفاده از محصول پژوهش در ارتقاء سلامت جامعه با موافقت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرداد ماه ۱۳۸۱ شروع به کار کرد. فعالیت های مستمر و گسترده  تیم پژوهشگران مردمی و دانشگاهی پایگاه تحقیقات جمعیتی شهرگناباد، منجر به کسب رتبه دوم در بین دانشگاههای علوم پزشکی در اردیبهشت ۱۳۸۳ گردید.

با گسترش فعالیت ها در سال ۱۳۸۴، موافقت اولیه تاسیس مرکز تحقیقات و توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت صادر گردید. به دنبال ادامه فعالیت ها، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت در مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۸ پس از تأیید مدارک و مستندات، موفق به کسب موافقت اصولی تأسیس از شورای گسترش و پس از طی مراحل قانونی و کسب امتیازات لازم و تأیید معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت، در جلسه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۳ از سوی همین شورا و با امضای مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

رویکرد اصلی این مرکز، انجام پژوهش های کاربردی در راستای ارتقای سلامت و پاسخگویی به نیازها و مشکلات جامعه و با تاکید بر مشارکت مردم در انجام پژوهش های سلامت می باشد.

در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بعد از درخواست این مرکز جهت پذیرش دکتری پژوهش محور، بازدید از سوی وزارت بهداشت صورت گرفت و با تأسیس رشته Health Promotion در مقطع دکترای پژوهش محور((Ph.D by Research با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره نامه ۷۱۱/د/۷۰۰ مورخ ۱۱/۰۳/ ۱۳۹۲موافقت به عمل آمد.

اولین ورودی دانشجویان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور در بهمن ماه ۱۳۹۲ بوده و تاکنون ۲ نفر در این دوره فارغ التحصیل گردیده اند. در سال ۱۳۹۹ نیز با پذیرش یک دانشجو در دوره دوم دکتری تخصصی پژوهشی در رشته بهداشت محیط موافقت گردید.

مجله تخصصی « پژوهش و سلامت» ، وابسته به مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به منظور اعتلای سطح دانش و  پژوهش براساس مصوبه براساس مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره نامه  ۸۹/۲۲۴۷۹ مورخ ۸۹/۹/۲۸ بصورت دوماهنامه و با رویکرد تخصصی در راستای رسالت توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت به ویژه مطالعات کاربردی و مشارکت مبتنی بر جامعه منتشر می شود و هدف نهایی آن کسب نمایه های معتبر علمی- پژوهشی می باشد. در این مجله انجمن های آموزش بهداشت، روانشناسی اجتماعی، اپیدمیولوژیست های ایران و مرکز پژوهشی مبتنی بر مشارکت جامعه مشارکت علمی دارند. طی نامه ای به شماره ۳۰۰۲/۷۰۴ /د مورخ ۴ نوامبر ۲۰۱۲ ، انتشار مجله به زبان انگلیسی مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت. این مجله در سال ۱۴۰۱ موفق به اخذ نمایه ی SCOPUS شده است.

با توجه به سوابق پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، این مرکز از سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ ردیف بودجه مستقل گردیده و از چارت سازمانی مصوب نیزبرخوردار می باشد.


طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس