چشم انداز(Vision)

ایجاد شده در ۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۹:۱۵ بعد از ظهر

در سه سال آینده و در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و مطابق با نقشه جامع علمی کشور تلاش می کنیم تا در ارایه ایده های کاربردی و نوین برای توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه پیشرو باشیم.
این مرکز؛ با پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش، زمینه همکاری های ملی و بین المللی برای ایجاد دانشگاه های کارآفرین و مسئولیت پذیر اجتماعی جهت رسیدن به توسعه اجتماعی را فراهم خواهد نمود.
در پی آن هستیم تا بالاترین سطح کارایی و اثربخشی و بهره وری از منابع در اختیار را ایجاد کنیم و با استفاده از ظرفیت های محلی، ملی و بین المللی و توانمند سازی مردم، نقش فعال و تاثیر گذاری در روند تغییرات اجتماعی و تقویت رفتار های ارتقا دهنده سلامت به سمت توسعه پایدار منطقه و کشور داشته باشیم.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس