سال۱۳۹۲

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۰:۱۹ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۹۲

 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

 تاریخ پایان

مرجع

۱

طراحی، ساخت، هنجاریابی و بررسی پایائی، روائی و نقطه­ی برش پرسشنامه تشخیص طلاق عاطفی

۵۹۸/ت/پ

آقای پژمان باقری

آقای دکتر عالمی

۱۳۹۲/۲/۳

 ۱۴۰۰/۴/۲۲

فایل

۲

مقایسه اثربخشی نقاشی درمانی و بازی درمانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان نارسایی یادگیری

۶۰۴/ت/پ

خانم اکرم خوارزمی

آقای دکتر علی اکبری

۱۳۹۲/۵/۱

۱۳۹۶/۹/۱۲

صحافی گزارش نهایی  در مرکز می باشد.

۳

تعیین اثر بخشی امیددرمانی گروهی بر تنظیم شناختی هیجان، بهزیستی ذهنی و حمایت اجتماعی بیماران HIV مثبت

۶۰۶/ت/پ

آقای وحید عطایی

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۹۲/۱۱/۸

 ۱۳۹۳/۵/۱۴

فایل

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس