سال ۱۴۰۰

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۲:۵۶ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۴۰۰
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

(پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

۱

ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر گناباد از دیدگاه سالمندان و مدیران در سال ۱۴۰۰

۶۵۹

خانم زهرا قاسمی

آقای دکتر دلشاد

۱۴۰۰/۴/۳

۲

تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری، جینی و نوزادی زنان باردار مبتلا به کووید-۱۹، یک مطالعه مرور سیستماتیک

۷۲۴

خانم دکتر رحمانی

-

۱۴۰۰/۷/۲۰

۳

بررسی شیوع بیماری های مزمن و عوامل مرتبط به آن در سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرستان های گناباد و شاهرود در سال ۱۴۰۰

۷۱۸

خانم مریم مرادی

آقای دکترمحمد پور

۱۴۰۰/۶/۱۶

۴

بررسی ارتباط سوء مصرف مواد با اضطراب، استرس، افسردگی و تاب آوری در دانشجویان پزشکی در ایران

۶۷۸

خانم دکترحاجی وثوق

خانم دکتر صادق مقدم

۱۴۰۰/۳/۲۵

 

 

۵

بررسی وضعیت و پیش بینی شاخص های باروری، جمعیتی و وضعیت زناشویی جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد-

 

۷۶۳
 
 

خانم دکتر رحمانی

آقای دکتر مردانه

۱۴۰۰/۸/۱۸

 

 

۶

بررسی تاثیر داروهای گیاهی بر سندرم سوزش دهان: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز

 ۷۸۲

 

 خانم دکتررویا زمانی

خانم دکتر حاجی وثوق

 ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

 

 

 

۷

بررسی میزان استفاده از خدمات بیمارستانی و هزینه ­های مستقیم بستری سالمندان در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 ۸۱۱

 

خانم مریم مرادی

آقای دکتر خواجوی

۱۴۰۰/۹/۱۶

 

 

۸

تاثیر آموزش سفیران سلامت براساس تئوری شناختی- اجتماعی بررفتارهای پیشگیرانه تب مالت درساکنین مناطق روستایی مشهد

 

۷۰۲

 

 

 
خانم دکتر دوگونچی

 

 
آقای دکتر خواجوی

 

۱ ۴۰۰/۹/۱۶

 

 

 

۹

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت کاندیدیایی در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز خدمات سلامت جامع کاشمر

۷۰۷

 

 
 
خانم دکتر دوگونچی

 

 
 
آقای دکتر مردانه

۱ ۴۰۰/۹/۲۳

 

 

۱۰

بررسی ارتباط بین ابعاد کمال گرایی جنسی با عملکرد جنسی و اضطراب عملکرد جنسی در زنان متاهل سنین باروری شهر گناباد در سال ۱۴۰۰

۶۹۳

 

 
خانم دکتر هادیزاده طلاساز

 

 
 آقای دکتر علی دلشاد

۱۴۰۰/۹/۳۰

 

 

۱۱

بررسی شیوع وعلل گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال ۱۴۰۰-    ۱۴۰۱

۹۲۰

 

 
خانم مریم مرادی

 

 
خانم دکتر حاجی وثوق

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

 

۱۲

ارتباط بین تاب اوری روانی با درک از پیری در سالمدان شهرستان گناباد

 ۹۳۸

 

خانم مریم مرادی

 

خانم وجیهه آرمان مهر

۱۴۰۰/۱۱/۵

 

 

۱۳

نقش کانون کنترل سلامت و حمایت اجتماعی در انجام غربالگری سرطان پستان در زنان تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گناباد سال ۱۴۰۱

۸۰۳

 

 
 
خانم دکتر دوگونچی

 

 
 
آقای دکتر دلشاد

 

۱۴۰۰/۱۱/۱۲

 

۱۴

مقایسه توزیع مشارکت های مالی خانوارها در نظام سلامت در دوره قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹

 ۹۴۶

 

آقای مرتضی جوشنی

 

خانم دکتر پیکانی

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

 

 

 

۱۵

ارزیابی مدیریت و سیاستگذاری منابع انسانی سلامت در پاسخ به پاندمی کووید-۱۹ در بیمارستان های دانشگاهی کلان منطقه نهم آمایشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : یک مطالعه کیفی

۹۱۶

 

 
 
 
آقای دکتر مجید نخعی

 

 
 
 
آقای دکتر خواجوی

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

 

۱۶

عوامل خطر مرتبط با سرطان مری در جمعیت ایرانی :یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 ۹۳۵

 آقای دکتر علی محمد مختاری

 

-

۱۴۰۰/۱۲/۳

 

۱۷

روان سنجی پرسشنامه ارتباط با طبیعت در جامعه ایرانی

۱۰۰۰

خانم دکتر رحمانی

خانم دکتر پیکانی

۱۴۰۰/۱۲/۳

 

۱۸

مرور سیستماتیک عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم(پاپ اسمیر)در زنان ایرانی

 

۷۲۱/ت/پ
 
 

 

آقای دکتر دلشاد

 

آقای دکتر مجید نخعی

 

۱۴۰۰/۱۲/۲۴
 
 

 

 

۱۹

 

مقایسه مراجعات دندانپزشکی به مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد قبل و پس از بروز پاندمی کووید-۱۹ در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

۷۴۱

خانم دکتر رویا زمانی

آقای دکتر علی محمدپور

۱۴۰۰/۷/۲۷

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس