سال۱۳۹۸

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۷:۴۸ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۸
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

ارزیابی سریع وضعیت توسعه اجتماعی و  سلامت در شهرستان گناباد

۶۴۹/ت/پ

 

خانم دکتر تکتم پیکانی

 

آقای دکتر ضیایی

۱۳۹۷/۱۲/۷

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

 

 فایل

۲

اضطراب ناشی از بیماری کرونا (کووید-۱۹) و راهبردهای مقابله با موقعیت استرس زا در جمعیت بالاتر از ۱۵ سال شهرستان گناباد

۶۵۸/ت/پ

آقای دکتر دلشاد

خانم دکتر صادق مقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۵

۱۳۹۹/۸/۲۱

 

فایل

۳

ارتباط کانون کنترل سلامت با رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کرونا(کووید-۱۹) مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در همه گیری بیماری کرونا در جمعیت ایرانی بالاتر از ۱۵ سال

۶۵۹/ت/پ

آقای دکتر دلشاد

آقای دکتر مشکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۵

۱۳۹۹/۶/۳۰

 

فایل

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس