سال۱۴۰۰

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۳:۰۶ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۴۰۰
 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

(پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

 

مرجع

۱

عوامل موثر بر نگرش زنان نسبت به یائسگی- مطالعه مرور سیستماتیک

۶۵۳

خانم دکتر بحری

خانم دکتر صادق مقدم

۱۴۰۰/۳/۲۵

۱۴۰۰/۸/۱۹

 

 
 

۲

درمان ناباروری زنان با سلول های بنیادی مبتنی بر مهندسی بافت با تمرکز بر نارسایی زودرس تخمدان (POF): مقاله مروری- روایتی

۷۳۱

خانم دکتر شادان نوید

خانم دکتر رحمانی

۱۴۰۰/۷/۲۰

۱۴۰۰/۹/۳۰

 

 
 
 
 
 
 ۳  روانسنجی پرسشنامه سواد سلامت دیابت در بیماران دیابتی نوع ۲ در شرق کشور در سال ۱۴۰۰  ۷۳۴  آقای دکتر علیرضا جعفری  خانم دکتر فاطمه محمدزاده  ۱۴۰۰/۷/۲۰  ۱۴۰۱/۸/۲۶
 
 
 
 
 ۴ بررسی شیوع مصرف سیگار الکتریکی در بین زنان و مردان در جمعیت عمومی و افراد سیگاری به صورت ملی، منطقه ای، و جهانی: یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل  ۶۸۲ آقای دکتر جعفری آقای مهدی بصیری  ۱۴۰۰/۳/۲۵  ۱۴۰۱/۸/۳۰
 
 
 
 
 
 
 
 ۵

بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت نسخه c در بیماران دیابتی نوع ۲ شهر تربت حیدریه در سال ۱۴۰۱

۹۲۵ آقای دکتر جعفری آقای دکتر علی محمد مختاری  ۱۴۰۰/۱۲/۲۴  ۱۴۰۲/۲/۴
 
 
 
 
 
 
 
۶ بررسی دیدگاه افراد در خصوص واکسیناسیون کرونا و باورهای کنترل سلامت و سواد سلامت در جمعیت تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرگناباد سال ۱۴۰۰ ۷۴۳ خانم دکتر دوگونچی آقای دکترعلی محمدپور ۱۴۰۰/۶/۳۰ ۱۴۰۲/۶/۱۲

 

 

 

 

 

 

 

فایل

۷ بررسی وضعیت روانشناختی، سواد سلامت دیابت، رفتار های خود مراقبتی و ارتباط آنها با رضایت از زندگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 شهر گناباد ۷۶۱ آقای دکتر جعفری آقای دکتر نخعی ۱۴۰۰/۸/۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۹

 

 

 

فایل

  

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس