سال۱۴۰۱

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۵:۰۴ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۴۰۱
 

 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

(پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

پروژه طراحی تولید و ارزشیابی پادکست های صوتی رسانه رادیو سالمندان

۶۳۹

خانم دکتر صادق مقدم

آقای دکتر حسن شجاعی

۱۴۰۱/۳/۲۴

۱۴۰۱/۶/۱

 

 فایل

۲

گیاهان داخلی و اضطراب:مطالعه مرور سیستماتیک

۱۰۸۳

خانم دکتر رحمانی

آقای دکتر مجید نخعی

۱۴۰۱/۱/۳۰

۱۴۰۱/۴/۲۱

فایل

۳

بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر درد مراحل زایمان:مرور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی

۱۰۸۴

خانم دکتر رحمانی

آقای دکتر مختاری

۱۴۰۱/۱/۲۳

۱۴۰۱/۶/۷

 

 
 ۴  

روایی و پایایی پرسشنامه سواد سلامت خودکشی و استیگمای خودکشی در شهر گناباد در سال ۱۴۰۱

 ۱۱۱۸  آقای دکتر جعفری  آقای دکتر نخعی  ۱۴۰۱/۸/۳  ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 
 
 ۵ ارتباط سطح سرمی ویتامین  Dبا ابتلائ و شدت علائم بیماری کووید-۱۹ در زنان و کودکان :یک مطالعه مرور سیستماتیک  ۹۶۰ خانم دکتر رقیه رحمانی  - ۱۴۰۱/۷/۲۶  ۱۴۰۱/۸/۴
 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس