سال ۱۳۹۵

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۲:۰۷ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۳۹۵
 

   

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

نقش واسطه ای جایگاه مهار سلامت بین سوادسلامت وکیفیت زندگی زنان باردار

۶۱۹/ت/پ

 

 
خانم مرجان میرزانیا

 

آقای دکتر توکلی زاده

۱۳۹۵/۶/۲۹

۱۳۹۹/۹/۱۱

 

 
 

۲

ارتباط بین ادراک از  پیری و  اضطراب مرگ و مقایسه آن در سالمندان زن و مرد تحت پوشش مراکز سلامت جامعه شهرستان گناباد

۶۲۰/ت/پ

 

 
 
آقای حبیب شارعی نیا

 

 

آقای دکتر حسین عجم

۱۳۹۵/۱۰/۷

۱۳۹۶/۹/۳۰

 

 
 
 
 
 

۳

ترجمه و روان سنجی  مقیاس جو سلامت خانوار (FHC)

۶۱۵/ت/پ

آقای موسی سجادی

آقای دکتر خواجوی

۱۳۹۵/۹/۳۰

۱۳۹۹/۳/۱۳

فایل

۴ ترجمه و روانسنجی پرسشنامه نگرش نسبت به یائسگی در زنان ایرانی ۶۱۸/ت/پ خانم دکتر بحری خانم اکرم خوارزمی ۱۳۹۵/۲/۷
۲۵ / ۲ / ۱۴۰۲

فایل

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس