سال ۱۴۰۲

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۱:۴۲ بعد از ظهر
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب در حال اجرای شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت۱۴۰۲
  

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

(پژوهشیار)

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

1 بررسی تاثیر سرتولی و ملاتونین در بهبود کارایی کلنی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نوزاد در پیوند به بیضه مدل آزواسپرمی موش بالغ
 
۱۲۷۷ خانم دکتر شادان نوید خانم دکتر رقیه رحمانی ۱۴۰۲/۲/۱۲
2 روایی و پایایی ابزار سنجش سواد سلامت بلایا در افراد بالای ۱۸ سال استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱  ۱۳۱۵  آقای دکتر مهدی مشکی  -  ۱۴۰۲/۲/۱۲
 3 بررسی ارتباط بین سواد خودکشی و استیگمای خودکشی و عوامل جمعیت شناختی در شهر گناباد در سال ۱۴۰۲
 
 ۱۳۲۰  آقای دکتر علیرضا جعفری  خانم دکتر تکتم پیکانی  ۱۴۰۲/۲/۱۹
4 ارتقائ مشارکت اجتماعی سالمندان و توسعه سالمندی فعال در گناباد؛ یک مطالعه اقدام پژوهی
 
 ۱۳۴۲  خانم دکتر لیلا صادق مقدم  آقای دکتر حسین عجم  ۱۴۰۲/۳/۲
5 تاثیر سرخ کردن بر کیفیت روغن های خوراکی
 
 ۱۳۲۴  آقای دکتر مجتبی افشارنیا  خانم دکتر لاله کلانکش  ۱۴۰۲/۳/۹
 6 بررسی نقش سواد مالی در بهزیستی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشگی گناباد  ۱۳۳۹  آقای دکتر علی اکبر عجم  خانم وجیهه آرمان مهر  ۱۴۰۲/۳/۹
7 ارزیابی میزان تاثیر پادکست های صوتی رادیو سالمندان بر میزان اگاهی بهداشتی سالمندان(فصل سوم) ثبت نشده است خانم دکتر صادق مقدم خانم دکتر پیکانی  ۱۴۰۲/۸/۲
8 بررسی افکار خودکشی، سواد خودکشی، استیگمای خودکشی، حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط آن با نگرش و قصد جست و جوی کمک های حرفه ای روانشناختی در دانشجویان در سال 1402 ۱۴۱۸ آقای دکتر جعفری خانم وجیهه آرمان مهر  ۱۴۰۲/۸/۲
9 بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی گناباد براساس مدل سه شاخگی ۱۴۱۹ خانم ابراهیمیان -  ۱۴۰۲/۸/۹
10 سواد سلامت معنوی در دانشجویان: مفهوم‌سازی، ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش آن ۱۴۲۱ خانم صدیقه بادنوا -  ۱۴۰۲/۸/۹
11 طراحی و اعتباریابی ابزارسنجش پذیرش مراقبت از سالمند: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی ۱۴۷۷ آقای دکتر الیاس حسین زاده خانم دکتر مهرسا بصیری مقدم  ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
12 شناسایی عوامل موثر بر گردشگری سلامت در مناطق مرزی ایران، مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۵۴۶ آقای دکتر مجید نخعی - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
13 بررسی ارتباط بین سواد سلامت با رضایت از زندگی زناشویی در زنان سنین باروری شاغل در شهر گناباد در سال 1402   خانم الهام نیکخواه بیدختی آقای دکتر علیرضا جعفری ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس