سال ۱۳۸۷

ایجاد شده در ۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۳۲:۰۴ بعد از ظهر
 
لیست طرح های تحقیقاتی مصوب پایان یافته شورای پژوهشی مرکزتحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت ۱۳۸۷

 

ردیف

عنوان طرح

کد طرح

مجریان طرح

ناظر طرح

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

مرجع

۱

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی- مشارکتی بر اساس الگوی پرسید- پروسید جهت زوجین در دوران بارداری برارتقاء سلامت عمومی و پیشگیری از افسردگی پس از زایمان

۲۹۶/ت/پ

 
خانم طاهره بلوچی

 

-

۱۳۸۷/۹/۲۴

۱۳۹۹/۸/۱۵

 

 

۲

اثر بخشی آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر میزان و نحوه تماشای تلویزیون دانش آموزان پایه اول و پنجم شهر گناباد

۲۹۷/ت/پ

 

 آقای دکترعلی دلشاد

 

آقای مهندس محمد مطلبی

۱۳۸۷/۱۰/۳

۱۳۹۵/۵/۲۶

 

 
 

۳

ارزیابی وضعیت پارکهای شهر گناباد در مقایسه با شرایط استاندارد و از دیدگاه مردم با ارائه راهکارها در سال ۱۳۸۸

۳۵۰/ت/پ

خانم صدیقه عربی

آقای هدایت الله شمس

۱۳۸۷/۱۲/۴

۱۳۹۴/۹/۱۰

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس